mình thấy cái hồ của Cao Quý bán CF xanh sao màu của chúng vẫn giữ nguyên bản gốc xanh đẹp mượt mà quá.ko bít chúng nó ăn thức ăn hay do đèn sáng cho chúng mỗi ngày nên chúng có màu đẹp như vậy????anh em nào nuôi CF xanh mà giữ được màu xanh đẹp do chúng ăn thức ăn hay do đèn có kinh nghiệm chỉ giúp mình .cám ơn anh em rất nhiều.nếu thức ăn lên màu cho chúng và thức ăn tươi thì loại nào tốt cho chúgn các anh em chỉ giúp....nhìn cái màu xanh kết quá