mấy bác cho mình hỏi ,làm cách nào để thể hiện hình minh họa.
ở dưới mấy câ trả lời của các bác mình thấy có những câu kèm theo
để được như vậy mong mấy bác chỉ giúp em làm hoài ko được