các bạn có biết nhũng sách nào về san hô va hải quỳ không?
cho xin Tựa sách va tác giả nhé! và mua ở đâu? để Mình nhờ người nhà mua cho mình
Cám ơn nhiều
Tùng