Kế bên nhà em có xưởng dệt (như trong Bảy Hiền ấy). Không biết em nuôi mi bổi có làm sao không. Nó có bị "tịt" không. Các anh chỉ giúp. Còn các loại chim khác thì sao?