Em đang nhờ một người bạn xách hộ con huyết long từ Thái lan về không biết cần thủ tục gì, cần chú ý điều gì và mang như thế nào để về được Hà nội?Các bác giúp em với.
Cảm ơn các bác trước nhé.