Bác admin (mod) nào giải thích cho cháu cái. Sao tự nhiên dung lượng lưu trữ ảnh trong gallery của cháu giảm xuống thế ???
Cách đây 12 ngày. Đã dùng 2.52MB. Lưu trữ tối đa 4.81MB. Cháu còn dư 2.30MBCòn đây là tối nayTừ 4.81 MB giảm xuống còn 2.91 MB thôi. Là sao đây ạ ?