cho em hỏi anh em nào còn moss cho em 1 ít có thể cho em về nhà nhân giống , thank you