Một đoạn viodeo hình ảnh giới thiệu phong cách chơi bể thủy sinh của Đài Loan , post lại để các Đ/C mới tham khảo (77Mb)
http://s6.yousendit.com/d.aspx?id=1Z...M13LS1YBRH93KC
(sau gần 2 tiếng up load)