Các bạn cho tui hỏi tí nhé, cá bột lớn đến cỡ nào thì hết gọi là cá bột ?? Thắc mắc mà không biết hỏi ai.