Em mới bắt cá từ trại cá về em nghĩ là do nuôi chung hay do nguồn nước ở trại mà cá có những đốm trắng ở vây bơi, hiện em đang ngăn hồ nuôi chung 2 chú cá mà lo quá không hiểu có bị lây qua chú cá cũ hay không, và cách chữa trị chú cá mới này, mong anh em nào có kinh nghiệm chỉ cho em với,em cần làm gì bây giờ hic hic