chẳng là tuần tới em vào sài gòn công tác, thấy ngoài này có ông bác vừa chơi vừa bán chim co nuôi con choè lửa hay quá. đuôi dài 30 điệu bộ vừa bay vừa hót. mà gạ mãi không bán, vì ông bảo của bạn anh trong sài gòn kỉ niệm. nên em muốn mua một chú như vậy không biết các bác trong thành phố biết địa điểm nào không chỉ em với. Mua mộc cũng được.
Ngoài này choè bắc cũng nhiều nhưng đuôi ngắn lắm.
Tiện đây em hỏi các bác có phải choè trong nam đưa ra ngoài này mà không có trứng kiến sâu tươi cộng với điều kiện khí hậu không hợp là sau vài vụ thay lông thì nó sẽ ngắn đí có phải không ạ.