mình mới chơi cá hm có gì kg hiêu mong các bác chỉ giáo. tài sản của mình hiện giờ đang có 10 con hm. nhưng kg biết cách psot hinh mong các bác chỉ giúp. thank các bác