da rắn đực mình đã có nhưng cái thì ko thấy bán ,có bạn nào có ko share mình với . hoặc đổi lấy 7 màu đen cũng được, (ko được đen lắm ^_^)