Cháu cần tìm mua trứng chim sẻ, cô bác anh chị nào biết chỗ bán vui lòng chì cho cháu với...Cháu cám ơn nhiều.