các bác có thể nào giúp mình phân loại thưc ăn đc ko tại vì mình cũng ko rành lắm về thức ăn nào có công dụng gì cho cá', vd: xo ,cá lóc con, tép, trùng huyết, cá vàng, cá ba 7 màu thừong thì các loại thức ăn đó có các công vụng ra thế nào nhở các bác chỉ giùm cảm ơn các bác trứoc nha ^^.