xin hỏi mọi người loại này bán ở đâu hà nội có ko?
đây la` loại ma` chua có tại hà nội

la' nước:

'
la' cạn: