em mới tậu một chú kingkamfa ,cá vẫn ăn uống bình thường nhưng sao vây và người của nó đen wá em phải làm cách nào cho hết ạ