Phòng bệnh bao giờ cũng tốt và ít tốn kém hơn chữa bệnh. Về mùa đông nên mở lồng và chuồng chim thú muộn hơn mùa hè. Nên treo ,nhốt ở nơi ít bị gió lạnh lùa trực tiếp.
Vẫn cho tắm nhưng cần chọn thời điểm nhiệt độ K/khí đừng lạnh quá.
Sau đây tôi chia sẻ với các bạn cách phòng và chữa viêm mũi đơn giản.