Trong quá trình nuôi chim mình gặp một số trường hợp chim bị thương rồi khớp sưng lên( khóp ngón chân hoặc khớp khủy chân) đa số không chữa được. Ai có bài thuốc chữa cho xin nhé!