cho em hỏi hồ của em xài CO2 bằng men , sau 1 tuần lễ thì thấy có 1 lớp vắn trên mặt ,vậy có sao không?