Chào bác,
em muốn tuyển một vài em Bettas đi nước ngoài.Các nào có kinh nghiệm xin chi giúp em nhé.Thân chào