Theo lời mấy huynh, Mình muốn Mua DBO và phân Tracato để Setup lại bể của mình nhưng không biết phải mua ở đâu ? Huynh nào biết chỉ dùm đệ vô cùng cám ơn. Đệ ở TP.HCM