mình có hai em cá không hiểu tại sao hai hôm nay nó cứ nằm nghiêng dưới đáy hồ, mình nó đen sậm lại, chỉ khi cho ăn nói mới bơi ra, ăn xong nó lại vào góc nằm nghiêng như cũ.
vậy các pác cho em hỏi có như vậy là sao, có chách nào cho em nó xung lại không, cảm ơn các pác trước nha.