Tôi mới về hưu rất mê chơi chim họa mi chiến. Có bác nào có nhiều kinh nghiệm về chơi chim hòa mi chiến xin chỉ báo dùm để tôi có thể hộchir kinh nghiệm và cách chọn 1 con chim họa mi chiên tốt. Xin cám ơn mọi người!