Đầu tiên vào Xem chơi.com đăng ký cho mình 1 tài khoản để hát karaoke - xem phim - nghe nhạc.
Sau đó down cái này (80 kb)cái này về và đăng nhập vô chọn bài để hát và upload lên cho bà con cùng thưởng thức .
Những bài hát này thuộc dạng FLV video.