tôi có hai chú cá la hán khoảng 3 ngón tay, cứ mỗi lần lại gần hay cho nó ăn là mình nó đen hết, sau khi cho nó ăn xong hoặc đứng xa nhìn là nó hết đen vậy ae có cách nao làm cho nó kho bị den khi cho an hay đứng gần xem không? cam on ae trước nha!