có 1 số cây cần thăng tự dưng xuất hiện 1 loai kí sinh (nhin xa ko biết vì nó bao thành 1 lớp quanh vỏ cây ,lai gần mới phát hiện, tương tự con hào bám kín mặt tảng đa vậy )nó bám hút nhựa cây??? nên cây yếu và ko phát triển được. do thời gian gần đây bận nên ko để ý giờ phát hiện thì bị nặng quá. xin anh em chỉ giúp loại thuốc hữu hiệu hay biện pháp phòng và trừ loại kí sinh trên vỏ cây này (loại này cũng thường xuất hiện trên cây mía).cám ơn sự giúp đỡ của anh em.