Các bác cho tôi hỏi làm cách nào cho chòe lửa mau căng lửa vậy?thanks
______________________________
MUỐN BIẾT PHẢI HỎI.MUỐN GIỎI PHẢI HỌC