Các bạn ơi, 3cô mái 7màu nhà em đẻ. Mỗi nàng cho ra khoảng 30 con, nuôi cũng hơi lớn rồi. Bây giờ em cho cá con từ 3bầy vào nuôi chung 1bầy được ko? Liệu khác bầy nó có cắn nhau ko nhỉ? Và sau này khi mái đẻ em lại bỏ chung cá con mới nở vào đó nữa có sao ko?( Cá lớn có ăn híp cá nhỏ ko í mà ). Tại thấy cá con nuôi chung trong hồ lớn, chung với cả vài con bảy màu lớn lun. Hôm nay thay nước thấy cá con chết dưới hồ wá trời( chừng chục con). Ai biết xin chỉ giáo em với.