cho em hỏi khi cây trân châu Cuba bị thiếu sắt thì biểu hiện thế nào?