Xem bản đồ với đồ xác định vị trí nhà các Bác, phóng to xem mái có bị lủng không nhé.

Em đang căn xem nhà mấy ông để đánh bom đấy.
http://www.wikimapia.org/
Thumb resize.