Cá của mình đuôi nó ngày càng đen và đuôi mất màu, các pác chỉ mình cách trị với, cảm ơn nhiều.