Bác nào ở Đà Nẵng biết thì chỉ giúp em chổ nào bán rết, dế... với. Thanks