con chó của em bị dịch Sốt nhưng khi nhờ một bác sĩ thú y chích 3 mũi thì bỗng nhưng chó của em bị yếu đi 2 chân sau bị té hoài
em rất mong các bác chỉ dạy em