Có anh em nào biết chổ nào bán băng có thâu tiếng chim yến ko? Loại yến ở khánh hòa nha trang đó. Xin cảm ơn