Hồ em mới làm đươc 1 tuần ,phân nước và thay nước đầy đủ nên cây lên mau quá, bây giờ em muốn cắt tỉa nhưng nếu cắt ngọn giâm xuống thì đục nước,còn cắt ngọn bỏ đi thì nhìn xấu,em biêt sau 1 thời gian cây sẽ lên lại nhưng nhìn trông rất mất thẩm mĩ.Em thắc mắc lâu về chuệyn àny rồi nên cho em xin 1 lời giải thích về chuệyn này