Em thấy người ta trồng cây mai nó ra cành vừa mập vừa ngắn, lá dầy, xanh đậm. Còn cây mai của em cành vừa dài vừa ốm, lá thưa, màu lá thì xanh nhạt, ra hoa ít. Anh chị nào có kinh nghiệm trồng và chăm sóc thì chỉ em với.