em đang cần mấy anh chỉ giáo cho cách làm hồ bán cạn để nuôi Cá Cóc , hồ trung bình thui chỉ đủ nuôi cá cóc thui , em ko bít giá củ mấy vật liệu dành nuôi cá cóc ví dụ cây thủy sinh nhỏ , rong rêu , đá sỏi ,v.......v
các thức mong các anh chỉ dùm ạ
còn cá cóc em ko bít chỗ mua mong các anh chỉ giúp ạ
cảm ơn đã đọc bài