mình có nuôi một hồ bảy màu,vừa mới mua 4 em cánh buồm thả vô chung thì thấy 4 em này cứ choảng nhau quá trời...làm sao khắc phục đây??
với lại em mua sỏi màu về ngâm 1 ngày rồi mà cho vô hồ nước vẩn bị đục