em thấy may cái tam lưới hay la tấm nhựa o dưới hồ cá co' phải la cai hut chat do phải ko mà cái đó mua ở đâu chỉ cho em