híc có cây mai trắng trồng đuợc hơn 10 năm,ông già trồng năm nào hoa trắng như tuyết toàn cây híc vẫn như mọi năm nó tự rụng lá nhưng năm nay lạnh quá lên e chập mất tết giờ nụ hoa mai mới = que tăm có cách nào nhờ các Pro chỉ cách để mai nở kịp tết