tôi là người mới học chơi cá.bể của tôi dài 1cm x r 40 x cao 50.hiện nay tôi thả một đàn 20 em neon,bốn chú phượng hoàng,bốn chú sặc gấm,một chú cá chuột,và 2 chú cá gì tôi ko biết tên,màu vàng gần phần đuôi có châm màu đen dc một tuần nhưng đêm hôm qua khi sáng ngủ dậy một chú neon biến mất.xin hỏi anh em co kinh nghiệm tất cả những chú trên co thể nuôi chung dc ko?trong bể tôi có trồn một số cây tự khai thác nhìn cung dc lắm nhưng tôi chưa biết cách đưa những hình nầy lên mang.khi nào biêt tôi sẽ đưa lên để anh em nhìn thử nhé.