có anh nào biết mua gỗ lũa ở đâu kô! em ở Biên Hòa - Đồng Nai ( ai biết chỗ bán chỉ em nha
em cám ơn