có anh nào biết mua gỗ lũa ở đâu kô! em ở Biên Hòa - Đồng Nai ( ai biết chỗ bán chỉ em nha )
em cám ơn
em đang cần 1 người thiết kế cho em 1 bể thủy sinh ai co thể lam đc xin lien hệ nha