Cô cá lam của mình bi nấm rách đuôi te tua hiện đang trị nấm bằng dung dịch màu xanh biển (không nhớ tên gì). Nhưng mà nó ốm nhom hà, hiện nó ăn rất ít, có khi muốn ăn nhưng không bắt được thức ăn nữa. Không biết trong thời gian trị nấm có nên cho nó ăn không, hiện nó rất yếu. ACE nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo nha.Mình sợ nó die quá.

À mà mình ngâm cá trong dung dịch đó cả tuần được không, hay tốt nhât là bao nhiều ngày và bao nhiêu lần là hiệu quả?
Thanks ACE!