Dạo qua một vòng chợ Tết , quan sát hôm nay mới 26 tết dường như hoa mai đã nở rộ , có thể thời tiết năm nay không được thuận lợi cho lắm nên cây mai ăn tết sớm . Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để khiến :
Chớ bảo xuân tàn mai rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai