Trước đây hình như Hội hoa xuân dự tính tổ chức thi Mi chọi, nhưng sau này hình như đã hủy rồi do sợ dịch cúm, tiếc quá.
Nhưng không sao, các bác mê chọi Mi có thể đăng ký thi giải tại cội Ba Đấu - Tân Bình.


Chúc các bác may mắn