Sắp đến Giao thừa đón xuân Mậu tí .
Gã đầu bạc xin kính chúc Toàn thể ACE trên ABV an khang thịnh vượng !
Và nhân đây thân mời tất cả anh em nào ở Hải Dương . Có lòng đam mê cá đĩa thủy sinh ,gặp mặt đầu xuân bàn về việc thành lập hội tại HD .
Rất mong các AE nhiệt tình hưởng ứng . Gadaubac xin kính báo !!!!!!!!