ra tiệm cá mòi có đấy trong thau cá chép cá sót lại đó