SANG NĂM MẬU Tý
VẠN SỰ ĐẮC Ý
KIẾM THÊM BỒ NHÍ
SUỐT NGÀY HÚ HÍ
CÓ THÊM THẮNG TÍ
HÍHÍHÍHÍHÍHÍ...

Minh luc tung topic này rồi mà kô biết up bài ở đâu nên up đại ở đây Mod thấy sai thì di chuyển giúp mình nhe.
Xin chúc toàn thể anh em, năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý.